Home Compensation and Resettlement "6 Special policies" of government of Laos to promote Laos-China Railway project

"6 Special policies" of government of Laos to promote Laos-China Railway project

Date

Category

ສະຫຼຸບຂ່າວໂດຍ LIWG

ໂຄງການ ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປັນໜຶ່ງໃນໂຄງການພາຍໃຕ້ ນະໂຍບາຍຂອງປະເທດຈີນ ໜຶ່ງແລວທາງ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ (One Belt One Road) ເຊິ່ງໂຄງການດັງກ່າວນີ້ ເປັນການຮ່ວມທືນລະຫວ່າງ 2 ລັດຖະບານ ລາວ-ຈີນໃນການກໍ່ສ້າງ ໂດຍມີໄລຍະຍາວທັງໝົດ 414 ກິໂລຕາແມັດ ເລີ່ມແຕ່ ຊາຍແດນບໍ່ເຕັນ ແຂວງ ຄຸນມິງ, ປະເທດຈີນ ຫາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ. ໂຄງການນີ້ແມ່ນຜ່ານ 5 ແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງຂອງປະເທດລາວຄື: ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຮູບພາບ: ຂົວຂ້າມແມ່ນໍ້າຂອງຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ/ພາບໂດຍ Daily News Oudomxay: http://bit.ly/2Wly1NT

ສະເພາະໃນໂຄງການນີ້ ລັດຖະບານທັງສອງຝ່າຍໄດ້ມີການວາງນະໂຍບາຍພິເສດຕ່າງໆ ເພື່ອດໍາເນີນກໍ່ສ້າງໂຄງການນີ້ ເຊິ່ງຈາກນະໂຍບາຍເຫັນວ່າ ໂຄງການນີ້ເປັນໂຄງການໃຫຍ່ລະດັບປະເທດ ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດລາວທີ່ເຊື່ອວ່າ ໂຄງການນີ້ຈະເປັນໂຄງການທີ່ເປີດປະເທດຕົນໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງກັບປະເທດອື່ນໆໃນພາກພື້ນ.

ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ ນອກເໜືອຈາກການເປັນໂຄງການຍຸດທະສາດຂອງປະເທດແລ້ວ ຝ່າຍລັດຖະບານລາວກໍ່ຍັງໄດ້ມີການກໍານົດ 06 ນະໂຍບາຍພິເສດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໂຄງການສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຊິ່ງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວມີຄື:

 1. ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ເປັນຂອງລັດຈໍານວນ 03 ປະເພດ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າສໍາປະທານປັນຕົ້ນ:
  ກ. ດິນໃນຂອບເຂດແລວທາງ, ຂອບເຂດສະຖານີ ແລະ ຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງ,
  ຂ. ດິນໃນຂອບເຂດສະໝາມກໍ່ສ້າງໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ ແລະ ທາງຊອຍເຂົ້າ-ອອກ ສະໝາມກໍ່ສ້າງ,
  ຄ. ດິນໃນຂອບເຂດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າຫາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສາທາລະນຸປະໂພກ ແລະ ຂອບເຂດເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ;
 2. ເຫັນດີຍົກເວັ້ນອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ;
 3. ເຫັນດີຍົກເວັ້ນເກັບຄ່າທໍານຽມຊັບພະຍາກອນຕໍ່ການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງພາຍໃນປະເທດຄື: ດິນ, ຫີນ, ແຮ່ ແລະ ຊາຍ ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ;
 4. ເຫັນດີຍົກເວັ້ນການເກັບຄ່າພາສີນຳເຂົ້າຂອງພາຫະນະກົນຈັກ, ວັດສະດຸ, ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ,ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ ແລະ ອຸປະກອນຈໍາເປັນອື່ນໆທີ່ຈະນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ;
 5. ສ່ວນຄ່າທໍານຽມການພັກເຊົາ ແລະ ເຮັດວຽກຈະເກັບເຄິ່ງຄ່າ 50% ຂອງອັດຕາການເກັບຄ່າທໍານຽມຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ (ຈີນ) ໃນການເຮັດບັດແຮງງານ, ໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາ ແລະ ວີຊາເຂົ້າ-ອອກ;
 6. ເຫັນດີໃຫ້ບໍລິດສັດຮ່ວມທຶນພັດທະນາໂຄງການສະໜັບສະໜູນອື່ນໆປິ່ນອ້ອມໂຄງການທາງລົດໄຟເຊິ່ງລັດຖະບານລາວ ຈະພິຈາລະນາອະນຸມັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງ ສປປລາວ.
ຮູບພາບ: ແຜ່ນທີ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟແຕ່ປະເທດຈີນ – ປະເທດລາວ/ພາບໂດຍ RFA: http://bit.ly/2Jua9CN

ຈາກນະໂຍບາຍພິເສດດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປຈີນ ເຫັນດີ ແລະ ໄດ້ມີການວາງນະໂຍບາຍ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ເຊັ່ນກັນຄື:

 1. ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດຂອງຈີນ ມາລົງທຶນກໍ່ສ້າງ ແລະ ດຳເນີນການບໍລິການທາງລົດໄຟ;
 2. ອະນຸມັດເງິນກູ້ພິເສດໃຫ້ແກ່ຝ່າຍລາວ ເພື່ອນໍາມາເປັນເງິນຕົ້ນທຶນສໍາລັບໂຄງການ ຈໍານວນ 480 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດດ້ວຍດອກເບ້ຍ 2.3% ຕໍ່ປີ (ໂດຍຫຼັກການທົ່ວໄປໃນສາກົນແລ້ວ ແມ່ນຈະບໍ່ສາມາດກູ້ເງິນເພື່ອມາເປັນເງິນຕົ້ນທຶນໄດ້)
 3. ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟໃນ ສປຈີນ ໃນໂຄງການທົ່ວໄປແມ່ນປະມານ 4,9% ຕໍ່ປີ;
 4. ລັດຖະບານຈີນ ໄດ້ສະໜອງນະໂຍບາຍກູ້ໃຫ້ແກ່ໂຄງການນີ້ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍບໍ່ເກີນ 3% ຕໍ່ປີ ແລະ ສ່ວນຕ່າງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍດັ່ງກ່າວແມ່ນລັດຖະບານຈີນເປັນຜູ້ຖົມຂຸມໃຫ້.

ໃນສ່ວນຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ແມ່ນຈະມີຂອບເຂດການນຳໃຊ້ຄື:

 1. ເນື້ອທີ່ດິນຖາວອນ ສຳລັບແລວທາງລົດໄຟ ແລະ ສະຖານີ ລວມທັງໝົດປະມານ 3,058 ເຮັກຕາ;
 2. ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນຊົ່ວຄາວສຳລັບເປັນບໍ່ດິນ, ບໍ່ຫີນ ແລະ ເປັນບ່ອນຖິ້ມສິ່ງເສດເຫລືອ 800 ເຮັກຕາ;
 3. ຕ້ອງໄດ້ສະຫງວນເນື້ອທີ່ດິນຈຳນວນໜຶ່ງ ຢູ່ທາງທິດໃຕ້ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອຮອງຮັບການກໍ່ສ້າງລະບົບສາງ ແລະ ສູນປ່ຽນຖ່າຍແຈກສິນຄ້າ (ໂລຈິດສະຕິກ) ທີ່ທັນສະໄໝ.

ສໍາລັບຕົ້ນທຶນຂອງການກໍ່ສ້າງໂຄງການນີ້ ແມ່ນເປັນປະເດັນໜຶ່ງທີ່ນ່າສົນໃຈ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນມີການໃຊ້ທຶນຢ່າງມະຫາສານ ໂດຍຕົ້ນທຶນການກໍ່ສ້າງໂຄງການນີ້ແມ່ນມີມູນຄ່າເກືອບ 6 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍມີລາບລະອຽດຂອງໄລຍະການຈ່າຍ ແລະ ຜົນຕອບແທນແກ່ ສອງຝ່າຍຄື:

 1. ຜົນຕອບແທນຕົ້ນທຶນ 4.38% ແລະ ໄລຍະທີ່ສາມາດແທນທຶນຄືນທັງໝົດ 35 ປີ ລວມທັງໄລຍະກໍ່ສ້າງ;
 2. ສ່ວນຜົນຕອບແທນທາງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການນີ້ແມ່ນ 24.57% ຖືວ່າສູງກວ່າຄ່າມາດຕະຖານດ້ານປະສິດທິຜົນໂດຍລວມທີ່ກຳນົດໄວ້ 12%
 3. ເມື່ອໂຄງການສຳເລັດແລ້ວ ຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະບວນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍ ລວມຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ;
 4. ສຳລັບໂຄງສ້າງການລົງທຶນ ລາວ-ຈີນ ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຮ່ວມທຶນສອງຝ່າຍ ໂດຍ ຝ່າຍລາວຖືຫຸ້ນ 30% ແລະ ຈີນ ຖືຫຸ້ນ 70%
 5. ແຕ່ລະຝ່າຍຕ້ອງອອກເງິນຕົ້ນທຶນ ຕາມອັດຕາສ່ວນຂອງການຖືຫຸ້ນຂອງຕົນ ແລະ ລວມກັນໃຫ້ໄດ 40% ຂອງມູນຄ່າໂຄງການ;
 6. ສ່ວນ 60% ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ຈະກູ້ຢືມນຳທະນາຄານຂອງ ສປຈີນ.
 7. ສຳລັບການອອກເງິນຕົ້ນທຶນຂອງຝ່າຍລາວ ໂດຍລວມປະມານ 730 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ:
  ກ. ຝ່າຍລາວສາມາດອອກເງິນຕົ້ນທຶນເຂົ້າໃນໂຄງການນີ້ກ່ອນປະມານ 50 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງລວມໄລຍະ 5 ປີຂອງການກໍ່ສ້າງ ເປັນເງິນທັງໝົດ 250 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;
  ຂ. ສ່ວນຈຳນວນທີ່ຍັງບໍ່ພໍປະມານ 480 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຝ່າຍລາວໄດ້ສະເໜີລັດຖະບານຈີນ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂດ້ວຍຮູບແບບກູ້ຢືມດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍ
  ຄ. ການສະເໜີໂຄງສ້າງການລົງທຶນໃນລັກສະນະນີ້ ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຝ່າຍຈີນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງ ການມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ບົນພື້ນຖານຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເງິນຂອງຝ່າຍລາວ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກຂຶ້ນ.
ຮູບພາບການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ໃນແຂວງ ອຸດົມໄຊ/ພາບໂດຍ LIWG

ເນື່ອງຈາກໂຄງການນີ້ກວມເອົາເນື້ອທີ່ຫຼາຍ ຈາກຂໍ້ມູນ ASEAN Today ລາຍງານວ່າ ໂຄງການນີ້ແມ່ນມີປະມານ 4,411 ຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ຈາກຂໍ້ມູນລ່າສຸດລາຍງານວ່າ ຕາມການລາຍງານຂອງທາງການລາວ ທ້າຍເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ສ້າງໄດ້ ກວ່າ 70% ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະສໍາເລັດຕາມກຳນົດເວລາ ພ້ອມເປີດຂະບວນປະຖົມມະລືກ ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 2021ນີ້. ໃນຂະນະທີ່ການຊົດເຊີຍຈ່າຍໄປແລ້ວ 369 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 20.4% ຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍທັງໝົດ 2,492 ຕື້ກີບ.

ວີດີໂອ ຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ (ວິດີໂອຈາກ Vientiane Times)

ອ້າງອີງຂໍ້ມູນຈາກ:

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ:

 • ການເຈາະອຸມົງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ທີ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຄືບໜ້າກວ່າ 90%: http://bit.ly/33wQhpX
 • ປະຊາຊົນ92ຄອບຄົວໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຮັບເງິນຄ່າຊົດເຊີຍຈາກທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ: http://bit.ly/2BPQclC

Recent posts

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ພຶດສະພາ-ມິຖຸນາ 2020: ການຮັບປະກັນສິດຂອງແມ່ຍິງໃນການອອກໃບຕາດິນ ແລະ ການປ້ອງກັນການອອກໃບຕາດິນຊ້ຳຊ້ອນ

ການມີກໍາມະສິດທາງດ້ານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງມີລາຍໄດ້ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ພ້ອມທັງຍັງຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນດ້ວຍ.

LIWG Newsletter Volume of January - March 2020

Our newsletter provides updates on activities implemented by the Secretariat, its members and its network related to land and natural resource advocacy.

Green Peacock and Friends of Nature win a court case against hydropower in Yunnan

Nearly three years after the filing of the lawsuit-the court has decided that the that work on the Jiasa Hydropower Station in Yuxi County must be stopped, to protect the last major habitat of the endangered green peafowl.

The price of land: “Is the land my parents left behind for me worth only ten million kip?”

ລາວແຫງວນໜ້າເບິ່ງຟ້າຢາກຖາມສິ່ງສັກສິດຢູ່ສະຫວັນເບື້ອງບົນວ່າ “ດິນສວນທີ່ພໍ່ແມ່ລາວປະໄວ້ໃຫ້ມີລາຄາພຽງສິບລ້ານເທົ່ານີ້ບໍ?”
en_USEnglish
loລາວ en_USEnglish