ຝຶກອົບຮົມທັກສະການເປັນຄູຝຶກ ເພື່ອເຜືອແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກທາງດ້ານທີ່ດິນ ໂດຍ ໂຄງການ ໄລຟ໌

  253
  When:
  01/07/2019 – 06/07/2019 all-day
  2019-07-01T00:00:00+07:00
  2019-07-07T00:00:00+07:00
  Where:
  ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ
  ຝຶກອົບຮົມທັກສະການເປັນຄູຝຶກ ເພື່ອເຜືອແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກທາງດ້ານທີ່ດິນ ໂດຍ ໂຄງການ ໄລຟ໌

  ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-6 ກໍລະກົດ 2019, ໂຄງການ ໄລຟ໌ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມທັກສະການເປັນຄູຝຶກ ເພື່ອເຜືອແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກທາງດ້ານທີ່ດິນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ LWF ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດຂອງອົງການ ທີ່ ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ.

  ກອງປະຊຸມແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ ສອງສ່ວນຄື:

  • ແຕ່ວັນທີ 1-4 ກໍລະກົດແມ່ນຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານວິຊາການ LWF ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດຂອງອົງການ ເຊິ່ງເນື້ອຫາການຝຶກອົບຮົມມີ:
  • ທັກສະໃນການເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ
  • ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຸກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບທີ່ດິນ
  • ສາທິດຕົວຈິງ ແລະ ວາງແຜນລົງບ້ານ
  • ໃນວັນທີ 5 ແມ່ໄດ້ລົງພື້ນທີ່ ເພື່ອລົງສາທິດການຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງຢູ່ຂັ້ນບ້ານ

  ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ: