ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ກອງເລຂາ LIWG

c/o Helvetas Laos
ເຮືອນເລກທີ 143, ບ້ານໂພນທັນເໜືອ, ໜ່ວຍ 15, ຖະໜົນໂພນທັນ,
ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລາວ.
ໂທ: +856 30 981 5657
ອີເມວ: info@laolandinfo.org
ແຜນທີ່ຫ້ອງການ: ຫ້ອງການ LIWG (c/o Helvetas ລາວ)

ຫຼື ກະລຸນາຝາກຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາໄດ້ດ້ານລຸ່ມ