ບົດຄວາມຫຼ້າສຸດ

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ກໍານົດ “6 ນະໂຍບາຍພິເສດ” ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໂຄງການສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ

ໂຄງການນີ້ແມ່ນມີປະມານ 4,411 ຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຊິ່ງມີຄວາມຄືບໜ້າ ກວ່າ 70% ໃນຂະນະທີ່ການຊົດເຊີຍດໍາເນີນໄດ້ 20.4% ໂດຍຄາດວ່າຈະສໍາເລັດຕາມກຳນົດເວລາ ໃນ ເດືອນ ທັນວາ 2021ນີ້.

ລັດຖະບານລາວ ເດີນຫນ້າສ້າງເຂື່ອນຫລວງພະບາງ ຂະໜາດ 1,460 ເມກາວັດ ເທິງແມ່ນໍ້າຂອງ

ເຂື່ອນຫຼວງພະບາງນີ້ ຈະສ້າງຜົນກະທົບໂດຍກົງແກ່ປະຊາຊົນ 26 ບ້ານ ຈາກ 3 ແຂວງຄື: ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ອຸດົມໄຊ ເຊິ່ງມີ840 ຄົວເຮືອນ ຫຼື ເປັນຈໍານວນ 9,974 ຄົນ ທີ່ຈະຕ້ອງຖືກຍົກຍ້າຍທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະທີ່ດິນທຳມາຫາກິນ

ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ – ຈີນ ຄືບໜ້າ 70% ໃນຂະນະການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແມ່ນ 20.4%

ທ້າຍເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ – ຈີນ ສ້າງໄດ້ ກວ່າ 70% ຈະສໍາເລັດຕາມກຳນົດເວລາ ທ້າຍປີ 2021. ໃນຂະນະທີ່ການຊົດເຊີຍຈ່າຍແລ້ວ 369 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 20.4% ຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍທັງໝົດ 2,492 ຕື້ກີບ.

ປະຕິທິນກົດໝາຍ

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາ ເດືອນກັນຍາ – ຕຸລາ 2019: ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຈາກໂຄງການພັດທະນາ

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແມ່ນການທົດແທນ ເປັນທີ່ດິນ, ວັດຖຸ ຫຼື ເປັນເງິນ ສໍາລັບທີ່ດິນ, ສິ່ງປູກສ້າງ, ຜົນລະປູກ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ລາຍຮັບ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ ດ້ວຍມູນຄ່າທີ່ປ່ຽນແທນ

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາ ເດືອນກໍລະກົດ – ສິງຫາ 2019: ການເຮັດສັນຍາທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ສັນຍາ ແມ່ນການຕົກລົງລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາ ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດສິດ ແລະ ພັນທະທາງແພ່ງ ເກີດຂຶ້ນ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງຂອງຄູ່ສັນຍາ ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ເປັນແນກທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫາກ ມີຄວາມຂັດແຍ້ງເກີດຂື້ນ.

ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ ຕໍ່ກັບຮ່າງກົດໝາຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງ 2019

ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ດິນ​ສະ​ບັບ ປີ 2019 ​​ເຫັນວ່າ​ການ​ປັບ​ປຸງຫຼາຍຂື້ນກວ່າ​ຮ່າງສະບັບ​ຜ່ານ​ມາ ແຕ່​ຍັງ​ມີ​ບາງປະເດັນທີ່ກັງວົນ ດັ່ງນັ້ນ ຄະນະໃຫ້ຄໍາປຶກສາ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ດິນ ຈຶ່ງໄດ້ມີຂໍ້ສະເໜີ ຕໍ່ກັບປະເດັນທີ່ກັງວົນ 7 ຂໍ້

ບົດສັງລວມຫຍໍ້ການຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນ: ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ໃນໜຶ່ງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ

ນະໂຍບາຍການຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນ (TLIC) ແມ່ນແນໃສ່ຫັນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ມາເປັນເງິນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມພາຍຫຼັງ 10 ປີຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ການຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນ: ການປະເມີນການຈັັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃນໜຶ່ງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ

ຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການສ້າງ, ລັດຖະບານລາວໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນຂອງນະໂຍບາຍ “ການຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນ” ໃນການສ້າງມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດຈາກການຫັນເປັນທຸລະກິດຂອງທີ່ດິນອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນງົບປະມານຂອງລັດຕໍ່ການພັດທະນາໂຄ່ງລ່າງພື້ນຖານ.

ອັບເດດໂຄງການ LIFE

ໄວໜຸ່ມ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການອະນຸລັກທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ສຳລັບນັກສຶກສາ (ຄົນຊົນເຜົ່າ ທີ່ບໍ່ແມ່ນລາວລຸ່ມ) ຄະນະນິຕິສາດ ປີ 2 ແລະ ປີ 3, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່ສົນໃຈ ຢາກຈະຝຶກ ແລະ ພັດທະນາທັກສະຂອງຕົນເອງກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້: ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການອະນຸລັກທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການທີ່ມີໄລຍະ 9 ເດືອນ.

ການຝຶກອົບຮົມແບບໃກ້ຊິດຫົວຂໍ້ ທັກສະການຮຽນຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຄູຝຶກ

ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມແບບໃກ້ຊິດຫົວຂໍ້ ທັດສະການຮຽນຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກການເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຄູຝຶກ:...

ຂໍ້ມູນທີ່ດິນຂອງບັນດາແຂວງໃນລາວ

ກິດຈະກຳ

​ພ.ຈ.
28
ພະຫັດ
2019
ກອງປະຊຸມ “ຊຸມຊົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້” ຫຼື “Community of Practice Meeting (CoP)” ຂອງໂຄງການ LIFE @ Vientiane Capital, Laos
​ພ.ຈ. 28 @ 8:30 AM – 4:30 PM
 
  • ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມ: ເພື່ອເປັນ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການເຮັດວຽກກັບໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ (LIFE)  ໃນໄລຍະ 3 ປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ຄວາມຄິດ ເພື່ອປັບປຸງ  ໄລຍະທີ 2 ຂອງໂຄງການ LIFE ໃນປີ 2019-2021, ທາງໂຄງການ LIFE ຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມ “ຊຸມຊົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້” (CoP) ຂື້ນ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການ LIFE
  • ເວລາການຈັດກອງປະຊຸມ: ກອງປະຊຸມຈະຈັດຂື້ນ ແຕ່ເວລາ 8:30 – 16:30 ຂອງວັນທີ 28 ພະຈິກ 2019
  • ສະຖານທີ່ຂອງການຈັດກອງປະຊຸມ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
  • ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການ LIFE

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:  ໂທ: 021 312 519 ອີເມລ: somphane@villagefocus.org
​ພ.ຈ.
29
ສຸກ
2019
ກອງປະຊຸມຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ພາກລັດ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍ LIWG @ Vientiane, Laos
​ພ.ຈ. 29 @ 8:00 AM – 4:00 PM
  • ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມ: ເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ພະນັກງານລາວຈາກ CSOs ແລະ iNGOs ມີພື້ນທີ່ ສຳລັບການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ກັບ ພະນັກງານພາກລັດ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເພື່ອທັງຊ່ວຍໃນການປັບປຸງການສື່ສານ, ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການຮ່ວມມື ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບໃນການເຮັດວຽກມີປະສິດຕິພາບດີຂື້ນ. ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ຈະມີການ ແລກປ່ຽນ ແລະ ແບ່ງປັນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສຳຫຼວດການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງບັນຫາທີ່ດິນ ແລະ ຂົງເຂດວຽກງານອື່ນໆເຊັ່ນ: ເພດສະພາບ, ການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກນັ້ນ ກໍ່ຈະມີການແນະນຳກ່ຽວກັບປະຕິທິນດ້ານກົດໝາຍສະບັບປີ 2020 ດ້ວຍ.
  • ເວລາການຈັດກອງປະຊຸມ: ກອງປະຊຸມຈະຈັດຂື້ນ ແຕ່ເວລາ 8:00 – 16:30 ຂອງວັນທີ 29 ພະຈິກ 2019
  • ສະຖານທີ່ຂອງການຈັດກອງປະຊຸມ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
  • ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: ພະນັກງານພາກລັດ ແລະ ພະນັກງານຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງດ້ານສັງຄົມ (ທັງ NPAs ແລະ INGOs ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍກັບ LIWG)

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:  ໂທ: +856 30 981 5657 ອີເມລ: asc@laolandinfo.org

[efb_likebox fanpage_url=”laolandinfo” box_width=”300″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”1″ show_faces=”0″ show_stream=”0″ hide_cover=”1″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ animate_effect=”fadeIn” ]

ວິດີໂອຫຼ້າສຸດ

loລາວ
en_USEnglish loລາວ