ບົດຄວາມຫຼ້າສຸດ

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ນັກລົງທຶນຈີນຈະລົງທຶນ 3 ໂຄງການໃຫຍ່ໃນ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໃນ ດ້ານບໍ່ແຮ່; ກະສິກໍາ; ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ

ນັກລົງທຶນຈີນຈະລົງທຶນ 3 ໂຄງການໃຫຍ່ໃນ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຂະແໜງການ: ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ດ້ານບໍ່ແຮ່; ໂຄງການດ້ານທຸລະກິດກະສິກໍາ; ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ພັດທະນາໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ສະໜາມກ໊ອຟ

Lao National Assembly voices concerns over loss of state lands

National Assembly members supported the amendment of the land law but expressed concerns about the continuing loss of state lands and conversion of agricultural land into other classifications.

ລັດຖະບານລາວເຕືອນ ຈະຖອນຄືນໂຄງການສໍາປະທານທີ່ດິນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການດໍາເນີນການພັດທະນາ

ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຈະຖອນຄືນໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນ ຫາກໂຄງການສໍາປະທານທີ່ດິນ ບໍ່ມີການພັດທະນາ ຫຼື ດໍາເນີນການໃດໆ.

ປະຕິທິນກົດໝາຍ

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາ ເດືອນກໍລະກົດ – ສິງຫາ 2019: ການເຮັດສັນຍາທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ສັນຍາ ແມ່ນການຕົກລົງລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາ ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດສິດ ແລະ ພັນທະທາງແພ່ງ ເກີດຂຶ້ນ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງຂອງຄູ່ສັນຍາ ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ເປັນແນກທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫາກ ມີຄວາມຂັດແຍ້ງເກີດຂື້ນ.

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ພຶດສະພາ – ມິຖຸນາ 2019: ການລົງທຶນແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ການລົງທຶນແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຖືມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງ ໂດຍສະເພາະ ຕິດພັນກັບການຄ້າທີ່ເປັນທໍາ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຄົາລົບສິດຂອງກັນ ແລະ ກັນ ຢ່າງມີຄວາມຍຸດຕິທໍາ.

ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ ຕໍ່ກັບຮ່າງກົດໝາຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງ 2019

ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ດິນ​ສະ​ບັບ ປີ 2019 ​​ເຫັນວ່າ​ການ​ປັບ​ປຸງຫຼາຍຂື້ນກວ່າ​ຮ່າງສະບັບ​ຜ່ານ​ມາ ແຕ່​ຍັງ​ມີ​ບາງປະເດັນທີ່ກັງວົນ ດັ່ງນັ້ນ ຄະນະໃຫ້ຄໍາປຶກສາ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ດິນ ຈຶ່ງໄດ້ມີຂໍ້ສະເໜີ ຕໍ່ກັບປະເດັນທີ່ກັງວົນ 7 ຂໍ້

ບົດສັງລວມຫຍໍ້ການຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນ: ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ໃນໜຶ່ງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ

ນະໂຍບາຍການຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນ (TLIC) ແມ່ນແນໃສ່ຫັນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ມາເປັນເງິນ:

ການພັດທະນາວຽກງານການວາງແຜນນຳ ໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນ ສປປ ລາວ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009

To alleviate poverty in rural communities, LUP models need to be rigorous in ensuring that farmers have sufficient agricultural land, since they often underreport their requirements to avoid land taxes.

ອັບເດດໂຄງການ LIFE

ການຝຶກອົບຮົມແບບໃກ້ຊິດຫົວຂໍ້ ທັດສະການຮຽນຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກການເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຄູຝຶກ

ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມແບບໃກ້ຊິດຫົວຂໍ້ ທັດສະການຮຽນຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກການເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຄູຝຶກ:...

ໂຄງການ LIFE ແມ່ນຫຍັງ?

ໂຄງການ ໄລ້ຟ໌ ໄດ້ເລີ່ມດໍາເນີນງານມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ຊຶ່ງມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ພົວພັນເຖິງ ນະໂຍບາຍທີ່ດິນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍທີ່ດິນ ລວມທັງຜົນກະທົບຂອງການເສຍໂອກາດ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ.

ຂໍ້ມູນທີ່ດິນຂອງບັນດາແຂວງໃນລາວ

ກິດຈະກຳ

ມ.ຖ.
25
ອັງຄານ
2019
Webinar Report: Land in Post-Conflict Settings
ມ.ຖ. 25 @ 2:00 PM – 3:00 PM
Webinar Report: Land in Post-Conflict Settings Post-war societies not only have to deal with continuing unpeaceful relations but also land-related conflict legacies, farmland and forest degradation, heavily exploited natural resources, land mines, a destroyed infrastructure, as well as returning refugees and ex-combatants. In the aftermath of war, access to and control of land often remains a sensitive issue which may precipitate tensions and lead to a renewed destabilization of volatile post-conflict situations. The webinar on land in post-conflict settings took place on 25 June, 2019.  It addressed issues of displacement, international principles to mitigate post-war land restitution, land legacies and tenure reforms, repercussions of commercial land deals and infrastructure projects, as well as interlinkages to conflict transformation. The webinar was co-organized by  GIZ – German Cooperation, the Land Portal Foundation, McGill University and the United Nations Environment Program (UNEP). See original post at Land Portal:  https://landportal.org/library/resources/webinar-report-land-post-conflict-settings
​ກ.ກ.
1
ຈັນ
2019
ຝຶກອົບຮົມທັກສະການເປັນຄູຝຶກ ເພື່ອເຜືອແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກທາງດ້ານທີ່ດິນ ໂດຍ ໂຄງການ ໄລຟ໌
​ກ.ກ. 1 – ​ກ.ກ. 6 all-day
ປະຕິທິນກົດໝາຍເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ໃນການເຜີ່ຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ປູກຈິດສໍານຶກດ້ານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-6 ກໍລະກົດ 2019, ໂຄງການ ໄລຟ໌ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມທັກສະການເປັນຄູຝຶກ ເພື່ອເຜືອແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກທາງດ້ານທີ່ດິນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ LWF ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດຂອງອົງການ ທີ່ ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ. ກອງປະຊຸມແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ ສອງສ່ວນຄື:
  • ແຕ່ວັນທີ 1-4 ກໍລະກົດແມ່ນຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານວິຊາການ LWF ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດຂອງອົງການ ເຊິ່ງເນື້ອຫາການຝຶກອົບຮົມມີ:
  • ທັກສະໃນການເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ
  • ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຸກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບທີ່ດິນ
  • ສາທິດຕົວຈິງ ແລະ ວາງແຜນລົງບ້ານ
  • ໃນວັນທີ 5 ແມ່ໄດ້ລົງພື້ນທີ່ ເພື່ອລົງສາທິດການຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງຢູ່ຂັ້ນບ້ານ
ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ:
​ກ.ກ.
9
ອັງຄານ
2019
ກອງປະຊຸມພັດທະນາປະຕິທິນກົດໝາຍປີ 2020 ຄັ້ງທີ 2
​ກ.ກ. 9 – ​ກ.ກ. 12 all-day
ແຕ່ວັນທີ 9 – 12 ກໍລະກົດ 2019 ທາງກອງເລຂາ ແລະ ສະມາຊິກ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ ຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ເພື່ອພັດທະນາປະຕິທິນກົດໝາຍປີ 2020 ຢູ່ໃນແຂວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈັດຂື້ນ ໂດຍສືບເນື່ອງຈາກກອງປະຊຸມຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຈັດຂື້ນກ່ອນໜ້າໜີ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງບັນດສະມາຊິກ ແລະ ກອງເລຂາ ນັບຕັ້ງແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທໍາອິດ ເຖິງ ປັດຈຸບັັນ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງຈັດຂື້ນ ເພື່ອ:
  • ປຶກສາຫາລື ທົບທວນຄືນຮ່າງເນື້ອໃນກົດໝາຍນິຕິກໍາໃນປະຕິທິນທັງໝົດຄືນໄໝ່ ແລະ
  • ການສະເກັດຮູບພາບ ປະຕິທິນກົດໝາຍ ແລະ ທົບທວນຄືນຄົ້ນຄິດມະໂນພາບການສະເກັດຮູລພາບປະກອບໃສ່ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ທັງໝັດ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ນັກແຕ້ມເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນການສະເກັດຮູບພາບ ພ້ອມທັງສະເກັດຮູບພາບແບບຫຍາບໆທັງໝົດຂອງແຕ່ລະຫົວຂໍ້
  • ປະກອບຄໍາເຫັນ ໃສ່ຕົວຢ່າງຮູບແບບ ຂອງປະຕິທິນ ປີ 2020 ທີ່ນັກອອກແບບເຮັດຮ່າງສົ່ງມາໃຫ້ ແລະ ຄັດເລືອກຮູບແບບຂອງປະຕິທິນ 2020 ເພຶ່ອໃຫ້ນັກອອກແບບໄປປັບປຸງຕໍ
  • ນັກແຕ້ມນໍາສະເໜີຜ່ານຮູບພາບທີ່ສະເກັດຫຍາບໆ ຕໍ່ທີມງານທັງໝົດເພື່ອກວດກາຄືນຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເພຶ່ອຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໃຫ້ແກ່ນັກແຕ້ມວ່າກົງກັບຈຸດປະສົງທີ່ທີມງານຕ້ອງການ ເພຶ່ອຈະນໍາໄປພັດທະນາຕໍ່ ໃຫ້ເປັນຮູບພາບທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນຂື້ນ
ເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະຕິທິນກົດໝາຍສະບັບປັບຈຸບັນໄດ້ທີ່:

ວິດີໂອຫຼ້າສຸດ

loລາວ
en_USEnglish loລາວ