ບົດຄວາມຫຼ້າສຸດ

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂອງທີມງານຜະລິດປະຕິທິນກົດໝາຍ ປີ 2023

ໂດຍ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29 ມີຖຸນາ ຫາ 1 ກໍລະກົດ ປີ 2022, ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລື່ອງທີ່ດິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີມງານຜະລິດປະຕິທິນກົດໝາຍ ປີ 2023 ຢູ່ ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເພື່ອປືກສາຫາລື, ຄົ້ນຄ້ວາ, ຊອກຫາຂໍ້ມູນ-ແຫຼ່ງທີ່ມາ ຂອງເນື້ອໃນກົດໝາຍນິຕິກໍາຕ່າງໆ ທີ່ຈະນໍາມາປະກອບໃສ່ໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ປະຕິທິນ ແລະ ການສະເກັດຮູບພາບສໍາລັບການຜະລິດປະຕິທິນສໍາລັບປີ 2023. ເຊິ່ງສະມາຊິກຂອງທີມງານຜະລິດປະຕິທິນກົດໝາຍ ປີ 2023 ນີ້ແມ່ນຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ມາຈາກຫຼາຍກວ່າ 14 ພາກສ່ວນ ທັງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກລັດ. ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 3 ມື້ ຂອງການເຮັດວຽກຂອງທີມງານປະຕິທິນ...

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວ່າດ້ວຍ ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ແລະ ການດຳເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແຫ່ງສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​, ອາ​ຊີ​-ປາ​ຊີ​ຟິກ ​ຄັ້ງ​ທີ 4​

ໂດຍ ແອັດມິນ ກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍ ສິດທິມະນຸດ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ, ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຄັ້ງທີ 4 (RBHR Forum) ໄດ້​ເປີດ​ໃຫ້ ລົງ​ທະ​ບຽນ ແລ້ວ! ກອງປະຊຸມນີ້ຈະ​ຈັດຂື້ນຢູ່​ ບາງກອກ, ​ປະເທດໄທ ພ້ອມທັງຮູບແບບຖ່າຍທອດສົດ ​​ໃນລະຫວ່າງ​ວັນ​ທີ 20-22 ກັນຍາ 2022. ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “Harnessing Levers of Change”, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈະຄົ້ນຫາວິທີທາງເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເຄົາລົບດ້ານທຸລະກິດຕໍ່ກັບສິດທິມະນຸດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພ້ອມທັງຍຸດທະສາດໃໝ່ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມຄວາມກ້າວໜ້າໃນຂອບເຂດອາຊີ-ປາຊີຟິກນີ້ ຈາກການ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ໃນ​ທົ່ວ​ພາກ​ພື້ນ. ​ກອງປະຊຸມ​ປີ​ນີ້​ແມ່ນ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ອົງການ​ແຮງ​ງານ​ສາກົນ (ILO), ອົງການສາກົນເພື່ອການ​ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ (IOM), ຫ້ອງ​ວ່າການ​ສຳນັກງານ​ໃຫຍ່​ດ້ານສິດທິ​ມະນຸດ...

ງານຝຶກອົບຮົມສຳລັບຄູຝຶກ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ PIASVC “ການມີສ່ວນຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະເພດພາວະໃນສັງຄົມ & ການສົ່ງເສີມສິດຂອງແມ່ຍິງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນຊຸມຊົນ”

ໂດຍ LIWG ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6-10 ມີຖຸນາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG) ຮ່ວມກັບ ອົງການ ເຮວວີຕັດ ລາວ (Helvetas Laos) ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ “ການມີສ່ວນຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະເພດພາວະໃນສັງຄົມ & ການສົ່ງເສີມສິດຂອງແມ່ຍິງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນຊຸມຊົນ” ໃຫ້ແກ່ ໂຄງການ ການໃຫ້ຂໍ້ມູນ  ແລະ  ການປູກຈິດສຳນຶກ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໃນ ສປປ ລາວ (PIASVC) ເຊີ່ງສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ເພັດສາຄອນ ສົມຟອງບຸດຕະຂັນ, ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ, ຮ່ວມກັບ ທີມງານຊຸມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບກຳມະກິດທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງ, ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ...

ປະຕິທິນກົດໝາຍ

ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນ: ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ພຶດສະພາ – ມີຖຸນາ 2022

ໂດຍ ແອັດມິນ ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ພຶດສະພາ-ມີຖຸນາ ປີ 2022 ນຳສະເໜີຫົວຂໍ້ “ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ” ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະແດງເຖິງ ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນຫລາຍຮູບແບບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄພນ້ຳຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ໄຟໄໝ້ລາມປ່າ, ເກີດລົມພາຍຸທີ່ຮຸນແຮງ, ຝົນຕົກບໍ່ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຮູບແບບອື່ນໆ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການທໍາລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການທຳລາຍປ່າໄມ້, ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ, ການປ່ອຍອາຍພິດອອກສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດເຊັ່ນ: ອາຍເສຍຈາກໂຮງງານ, ການຈູດປ່າ...

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ໃນການໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ: ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ມີນາ – ເມສາ 2022

ໂດຍ ແອັດມິນ LIWG ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ມີນາ-ເມສາ ປີ 2022 ນຳສະເໜີຫົວຂໍ້ “ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ໃນການໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ” ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະແດງເຖິງ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໃນການໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານ ທີ່ດິນ ເພື່ອສົ່ງເສີມຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ໃນຂະບວນການດໍາເນີນກິດຈະການເຊົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານທີ່ດິນ, ເນື່ອງຈາກເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນກະທົບໂດຍກົງ ປະຊາຊົນຈຶ່ງຄວນຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ...

Case Study: A Glimpse into Women’s Customary Forest Tenure Practices in Lao PDR

By LIWG Access, Use and Management Rights of Women...

Briefing Note: Women’s Access and Land Security in Customary Forest Tenure Systems in Lao P.D.R.

By LIWG Land, forests, and water are the most valuable...

ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້: ການຮັບປະກັນໃນກໍລະນີເກີດມີການສູນເສຍທີ່ດິນ ຫຼື ການເວນຄືນ

ໂດຍ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ສະບັບນີ້ “ການຮັບປະກັນໃນກໍລະນີເກີດມີການສູນເສຍທີ່ດິນ ຫຼື ການເວນຄືນ” ແມ່ນຖືກຜະລິດໂດຍ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG) ແລະ ຮ່ວມກັນພັດທະນາໂດຍຜ່ານກຸ່ມທີ່ປຶກສາກົດຫມາຍທີ່ດິນ,...

ອັບເດດໂຄງການ LIFE

ຜົນການຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການ ໄລຟ໌ໃນການເປັນຜູ້ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສິດຕາມປະເພນີ ແລະ ການນຳໃຊ້ໃນກິດຈະກຳ ຂອງ ອົງການ ມິດຕະພາບເມັນໂນນາຍ

ກໍລະນີສຶກສານີ້ ແມ່ນມີຂື້ນ ເພື່ອທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ສິດຄອບຄອງທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ໃນ 3 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງອົງການ MCC ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ກໍ່ເພື່ອເປັນການສຶກສາເຖິງຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຝຶກອົບຮົມຂອງໄລຟ໌ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ແເຜີຍແຜ່ຕໍ່ຊຸມຊົນ.

ແນວທາງໃນການປູກຈິດສໍານຶກເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຮັບຮູ້ການຄອບຄອງຕາມປະເພນີ ໃນສາມປະເພດປ່າ ທີ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ປະເທດລາວ

ກໍລະນີສຶກສານີ້ ນໍາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບາງບັນ ຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ເກີດຂື້ນໃນຂັ້ນບ້ານ, ອະທິບາຍເຖິງວຽກການການເຜີຍແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສໍານຶກ ພ້ອມທັງສະເໜີຂໍ້ແນະນໍາ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ກັບໂຄງການໃນອະນາຄົດ.

ຂໍ້ມູນທີ່ດິນຂອງບັນດາແຂວງໃນລາວ

ວິດີໂອຫຼ້າສຸດ

loລາວ