Home Blog ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນແຂວງສາລະວັນ 243 ໂຄງການ ລວມເປັນມູນຄ່າ 49,760.16 ລ້ານກີບ ໃນສົກປີ 2019

ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນແຂວງສາລະວັນ 243 ໂຄງການ ລວມເປັນມູນຄ່າ 49,760.16 ລ້ານກີບ ໃນສົກປີ 2019

Date

Category

ໃນສົກປີ 2019 ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນແຂວງສາລະວັນ 243 ໂຄງການ ລວມເປັນມູນຄ່າ 49,760.16 ລ້ານກີບ:

  • ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດI, II, III ແລະ IV ມີ 22 ໂຄງການ
  • ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ມີ 208 ໂຄງການ
  • ໂຄງການພື້ນຟູໄພພິບັດມີ 13 ໂຄງການ

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລົງທຶນຂອງລັດໃນ 5 ເດຶອນຜ່ານມາຂອງສົກປີ 2019, ແຂວງ ສາລະວັນ ອະນຸມັດ 143 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າ 28,189.00 ລ້ານກີບ.

ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ ມີ 5 ປະເພດຄື:

  • ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 400 ຕື້ກີບ ຂື້ນໄປ (ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການບໍ່ເກີນ 7 ປີ) 
  • ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ II ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າ ແຕ່ 200 ຕື້ກີບ – 400 ຕື້ກີບ (ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການບໍ່ເກີນ 6 ປີ) 
  • ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ III ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ 100 ຕື້ກີບ – 200 ຕື້ກີບ (ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການບໍ່ເກີນ 5 ປີ) 
  • ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ IV ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າ ແຕ່ 20 ຕື້ກີບ – 100 ຕື້ກີບ (ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການບໍ່ເກີນ 4 ປີ) 
  • ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າ 20 ຕື້ກີບ ລົງມາ (ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການບໍ່ເກີນ 3 ປີ)

ໃນສ່ວນ ໂຄງການປະເພດ II, III, IV & V ນໍາໃຊ້ພາກລາຍຈ່າຍລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ, ສ່ວນໂຄງການຂອງລັດປະເພດ I ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນພາກລາຍຂ່າຍລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: 

ABC Laos New: http://bit.ly/2Rr2IPs
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ 2016), ມາດຕາ 18: http://bit.ly/2X3tjmO

Recent posts

ລັດຖະບານລາວ ເດີນຫນ້າສ້າງເຂື່ອນຫລວງພະບາງ ຂະໜາດ 1,460 ເມກາວັດ ເທິງແມ່ນໍ້າຂອງ

ເຂື່ອນຫຼວງພະບາງນີ້ ຈະສ້າງຜົນກະທົບໂດຍກົງແກ່ປະຊາຊົນ 26 ບ້ານ ຈາກ 3 ແຂວງຄື: ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ອຸດົມໄຊ ເຊິ່ງມີ840 ຄົວເຮືອນ ຫຼື ເປັນຈໍານວນ 9,974 ຄົນ ທີ່ຈະຕ້ອງຖືກຍົກຍ້າຍທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະທີ່ດິນທຳມາຫາກິນ

ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ – ຈີນ ຄືບໜ້າ 70% ໃນຂະນະການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແມ່ນ 20.4%

ທ້າຍເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ – ຈີນ ສ້າງໄດ້ ກວ່າ 70% ຈະສໍາເລັດຕາມກຳນົດເວລາ ທ້າຍປີ 2021. ໃນຂະນະທີ່ການຊົດເຊີຍຈ່າຍແລ້ວ 369 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 20.4% ຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍທັງໝົດ 2,492 ຕື້ກີບ.

ຫວຽດນາມມີມູນຄ່າການລົງທຶນໃນລາວສູງເຖິງ 4.1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນຈໍານວນທັງໝົດ 409 ໂຄງການ

ຫວຽດນາມມີມູນຄ່າການລົງທຶນໃນລາວສູງເຖິງ 4.1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນຈໍານວນທັງໝົດ 409 ໂຄງການ ແລະ ການລົງທຶນຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ການສ້າງເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ, ການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກໍາ.

ໄວໜຸ່ມ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການອະນຸລັກທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ສຳລັບນັກສຶກສາ (ຄົນຊົນເຜົ່າ ທີ່ບໍ່ແມ່ນລາວລຸ່ມ) ຄະນະນິຕິສາດ ປີ 2 ແລະ ປີ 3, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່ສົນໃຈ ຢາກຈະຝຶກ ແລະ ພັດທະນາທັກສະຂອງຕົນເອງກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້: ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການອະນຸລັກທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການທີ່ມີໄລຍະ 9 ເດືອນ.

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາ ເດືອນກັນຍາ – ຕຸລາ 2019: ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຈາກໂຄງການພັດທະນາ

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແມ່ນການທົດແທນ ເປັນທີ່ດິນ, ວັດຖຸ ຫຼື ເປັນເງິນ ສໍາລັບທີ່ດິນ, ສິ່ງປູກສ້າງ, ຜົນລະປູກ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ລາຍຮັບ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ ດ້ວຍມູນຄ່າທີ່ປ່ຽນແທນ
loລາວ
en_USEnglish loລາວ