Home Compensation and Resettlement ບໍລິສັດປະກັນໄພ ແລະ ລັດຖະບານລາວໄດ້ຕົກລົງຄ່າຊົດເຊີຍ ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນເຊປ່ຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ໃນຈໍານວນ 54 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

ບໍລິສັດປະກັນໄພ ແລະ ລັດຖະບານລາວໄດ້ຕົກລົງຄ່າຊົດເຊີຍ ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນເຊປ່ຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ໃນຈໍານວນ 54 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

Date

Category

ສະຫຼຸບໂດຍ LIWG

ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝາສາມັນຄັ້ງທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 19 ພະຈິກ 2019, ທ່ານ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ກໍາລັງມີການດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ກ່ຽວກັບ ກໍລະນີການຊົດເຊີຍ ແລະ ຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ເຂື່ອນເຊປ່ຽນເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກໃນປີ 2018 ໂດຍ  ທ່ານ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກະຊວງຂອງຕົນໄດ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ຄະນະເຈລະຈາການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຟື້ນຟູໄພພິບັດທີ່ເກີດຈາກ ຄູກັ້ນນໍ້າຂອງອ່າງເກັບນໍ້າເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປ່ຽນເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ຢູ່ ເມື່ອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປືວ່າ ຜົນການເຈລະຈາຄ່າຊົດເຊີຍໄດ້ຕົກລົົງກັນໃນມູນຄ່າ 54 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກມູນຄ່າເບື້່ອງຕົ້ນທີ່ໄດ້ສະເໜີໃນມູນຄ່າ 273 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ .ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດປະກັນໄພ ໄດ້ໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານແລ້ວຈໍານວນ 49,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ທ່ານລາຍງານຕື່ມວ່າ ສາເຫດຂອງການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກເຫດກ່າວດັ່ງກ່າວທີ່ມີຄວາມຊັກຊ້າໃນໄລຍະຜ່ານມາ  ແມ່ນຍ້ອນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຄາດເຄື່ອນຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ມີການຈ້າງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາກວດສອບຄືນໃໝ່ ເພື່ອຄວາມຍຸດຕິທໍາທັງສອງຝ່າຍ.

ສ່ວນກໍລະນີທີ່ ປະຊາຊົນສະເໜີຂໍເງິນໃນການໄປປຸກສ້າງເຮືອນເອງ ທີ່ບໍ່ພວກເຂົາບໍ່ຕ້ອງການໄປຕາມແຜນຈັດສັນ ທ່ານ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ແຈ້ງວ່າ ທາງກະຊວງຈະປະສານສົມທົບກັບ ຄະນະກໍາມະການກວດກາ ແລະ ບໍລິສັດ ເຊປ່ຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຄໍາສະເໜີ ເຊິ່ງທາງເບິ່ງຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບປະເດັນນີ້. ເຊິ່ງຈາກການລາຍງານ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນຕໍ່ກັບຄວາມຊັກຊ້າຂອງວຽກງານຟື້ນຟູຊີວິດຂອງຜູ້ຄູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເງິນຊົດເຊີຍ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ທີ່ທໍາກິນຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2019ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະພອນ ເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື ກໍ່ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ຟື້ນຟູໄພພິບັດ ທີ່ແຂວງອັດຕະປື ຕໍ່ກັບເຫດການ ຄູກັ້ນນ້ຳເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ເຊິ່ງທ່ານສະລຸບບາງໃຈຄວາມສໍາຄັນວ່າ ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2019 ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງສະຖິຕິ ແລະ ນະໂຍບາຍສົງເຄາະຄືນ ໂດຍສະຫຼຸບວ່າ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2019 ຮອດເດືອນ ທັນວາ 2021 ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ່ງນີ້:

  • ຈໍານວນ 4,607 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການສົງເຄາະເຂົ້າ 20 ກິໂລກ/ຄົນ/ເດືອນ, ເງິນແຮ ແລະ ເບ້ຍລ້ຽງ 250,000 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ
  • ສຳລັບພະສົງ 15 ອົງ ແລະ ໄພ້-ເຂີຍ ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກຈໍານວນ 34 ຄົນ ຈະໄດຮັບເຂົ້າ 12 ກິໂລ/ຄົນ/ເດືອນ
  • ສ່ວນປະຊາຊົນ 13 ບ້ານ ຈໍານວນ 3,123 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ “ປານກາງ ແລະ ເບົາ” ຍັງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຮັບເຂົ້າກິນ 18 ກິໂລ/ຄົນ/ເດືອນ, ໂດຍສະເລ່ຍຈະມີລາຍຈ່າຍຕໍ່ເດືອນແມ່ນ 2.3 ຕື້ກີບ.
ເຮືອນພັກ ທີ່ຢູ່ໃນສູນພັກຊົ່ວຄາວແຫ່ງໜຶ່ງ ແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການເຂື່ອນເຊປ່ຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ໃນເດືອນ ກັນຍາຜ່ານມານີ້ ທາງ ສຳນັກຂ່າວອິດສະລະ ລາຍງານວ່າ: ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສາກົນ ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນະທົບຈາກເຫດການເຂື່ອນເຊປ່ຽນເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາ ແມ່ນມີເຖິງ 26 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ປະມານ 229 ຕື້ກີບ) ໂດຍແມ່ນຄະນະຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

——————————————————————
ແຫຼ່ງອ້າງອີງຂໍ້ມູນ:
1. ລາວພັດທະນາ: https://www.laophattananews.com/archives/60999
2. ສໍານັກຂ່າວສານປະເທດລາວ/LIWG-translation: http://bit.ly/2D4hyoQ  & https://youtu.be/NW7o7LNVKIg
3. ສໍານັກຂ່າວສານປະເທດລາວ: http://kpl.gov.la/detail.aspx?id=49169
4. ອິດສະຫຼະ: https://www.idsala.com/8308/

Recent posts

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ພະຈິກ – ທັນວາ 2019: ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊ່ອງທາງເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານກົດໝາຍ

ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ໄດ້ແນະນໍາ ເຖິງຂະບວນການ ແລະ ໜ່ວຍງານການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງກ່ຽວ ກັບທີ່ດິນໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າຫາຂໍ້ມູນພິສູດ ເອກະສານ ພ້ອມທັງເຈລະນາຕໍ່ລອງໃນລັກສະນະທາງແພ່ງ ກໍລະນີຫາກມີຄວາມເສຍຫາຍ ເກີດຂື້ນກັບຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ.

ບໍລິສັດປະກັນໄພ ແລະ ລັດຖະບານລາວໄດ້ຕົກລົງຄ່າຊົດເຊີຍ ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນເຊປ່ຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ໃນຈໍານວນ 54 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

ຜົນການເຈລະຈາຄ່າຊົດເຊີຍໄດ້ຕົກລົົງກັນໃນມູນຄ່າ 54 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກມູນຄ່າເບື້່ອງຕົ້ນທີ່ໄດ້ສະເໜີໃນມູນຄ່າ 273 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດປະກັນໄພ ໄດ້ໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານແລ້ວຈໍານວນ 49,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ລັດຖະບານລາວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກລົງທຶນ ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດແລ້ວ ຈໍານວນ 1,758 ໂຄງການ

ໃນນັ້ນເປັນໂຄງການເຊົ່າທີ່ດິນ 173 ໂຄງການ, ສໍາປະທານທີ່ດິນ 1,569 ໂຄງການ ແລະ ສັນຍາຜະລິດຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ 16 ໂຄງການ (ກວມເອົາທັງໝົດ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 11,754,417 ເຮັກຕາ).
loລາວ
en_USEnglish loລາວ