Home Blog News Update ລັດຖະບານລາວເຕືອນ ຈະຖອນຄືນໂຄງການສໍາປະທານທີ່ດິນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການດໍາເນີນການພັດທະນາ

ລັດຖະບານລາວເຕືອນ ຈະຖອນຄືນໂຄງການສໍາປະທານທີ່ດິນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການດໍາເນີນການພັດທະນາ

Date

Category

ຂ່າວໂດຍ: ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມສ໌

ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ 2019

ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຈະຖອນຄືນໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນ ຫາກໂຄງການສໍາປະທານທີ່ດິນ ບໍ່ມີການພັດທະນາ ຫຼື ດໍາເນີນການໃດໆ. 

ການດໍາເນີນກວດກາຂອງລັດຖະບານ ຂອງໂຄງການສໍາປະທານທີດິນ ຈໍານວນ 1,000 ໂຄງການ ພົບວ່າມີ 138 ໂຄງການ ເຊິ່ງກວມເອົາເນື້ອທີ່ 22,000 ເຮັກຕາ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັບລັດຖະບານລາວໄດ້ ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນບັນດາ 138 ໂຄງການ ທີ່ກວດພົບ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການດໍາເນີນການແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະ ພວກເຂົາ [ນັກລົງທຶນ] ບໍ່ໄດ້ເສຍພາສີຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງໄວ້ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ.”

ເມື່ອຕົ້ນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງໃນການແຕ່ງຕັ້ງ ໜ່ວຍງານສະເພາະ ເພື່ອກວດກາກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ເພື່ອວາງມາດຕະການຕໍ່ກັບບັນດາບໍລິສັດທີ່ ທີ່ມີຄວາມລ່າຊ້າໃນການພັດທະນາ ໂຄງການສໍາປະທານທີ່ດິນ.

ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ມີການຍົກເລີກ ສັນຍາສໍາປະທານ ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຈໍານວນ 15 ແຫ່ງ ເນື່ອງຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສາມາດພັດທະນາໂຄງການທີ່ສອດຄອງກັບຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ລົງນາມກັນລັດຖະບານ. ພະນັກງານບາງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ມີບາງບໍລິສັດທີ່ ສໍາປະທານດິນໄປ ແຕ່ບໍ່ມີການພັດທະນາຫຍັງ ເຊິ່ງບັນຫານີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບ ການເພື່ອຂາຍດິນຕໍ່ທີ່ຕົນສໍາປະທານໄວ້. ກວ່າເຄິ່ງທົດສະຕະວັດ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ມີການ ລະງັບ ການພິຈາລະນາບັນດາໂຄງການ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃໝ່ ຫຼັງຈາກທີ່ຄົ້ນພົບວ່າ ການດໍາເນີນກິດຈະການຫຼາຍແຫຼ່ງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ທາງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໄດ້ລົງນາມໄວ້. 

ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ມີການຍົກເລີກ ສັນຍາສໍາປະທານ ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຈໍານວນ 15 ແຫ່ງ ເນື່ອງຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສາມາດພັດທະນາໂຄງການທີ່ສອດຄອງກັບຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ລົງນາມກັນລັດຖະບານ. ພະນັກງານບາງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ມີບາງບໍລິສັດທີ່ ສໍາປະທານດິນໄປ ແຕ່ບໍ່ມີການພັດທະນາຫຍັງ ເຊິ່ງບັນຫານີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບ ການເພື່ອຂາຍດິນຕໍ່ທີ່ຕົນສໍາປະທານໄວ້.

ກວ່າເຄິ່ງທົດສະຕະວັດ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ມີການ ລະງັບ ການພິຈາລະນາບັນດາໂຄງການ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃໝ່ ຫຼັງຈາກທີ່ຄົ້ນພົບວ່າ ການດໍາເນີນກິດຈະການຫຼາຍແຫຼ່ງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ທາງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໄດ້ລົງນາມໄວ້.

ໃນປີ 2016 ມີ 657 ບໍລິສັດ ທີ່ໄດຮັບອະນຸຍາດລັດຖະບານລາວ ໃຫ້ ສໍາຫຼວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ໃນຈໍານວນທັງໝົດ 942 ໂຄງການ ເຊິ່ງໃນຈໍານວນດັ່ງກ່າວ ມີພຽງ 226 ບໍລິສັດ ທີ່ລັດຖະບານສູນກາງໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້້ມີການດໍາເນີນພັດທະນາໂຄງການຈໍານວນ 392 ໂຄງການ.

ການດໍາເນີນການກວດກາໂຄງການສໍາປະທານທີ່ດິນນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕ ແລະ ສະໜອງວຽກງານໃຫ້ຄົນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຄົນ. ລັດຖະບານລາວແມ່ນຍິນດີຕ້ອນຮັບເອົາ ບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຢາກຈະລົງທຶນໃນປະເທດລາວ ແຕ່ຫາກບັນດາບໍລິສັດເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມທີ່ຕົກລົງໃນສັນຍາກັບລັດຖະບານໄດ້ ກໍ່ຈະມີການຖອນຄືນໃບອະນຸມັດການລົງທຶນ.

ທ່ານ ສົມມາດໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຈະສືບຕໍ່ໃນການກວດກາໂຄງການ ທີ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫຼື ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດແຈ້ງມາຍັງລັດຖະບານໄດ້ ຫາດພົບເຫັນໂຄງການໃດທີ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຜ່ານຊ່ອງທາງສາຍດ່ວຍ ແລະ ຊ່ອງທາງສື່ສານອື່ນໆ.

ທ່ານຍັງກ່າວຕືມອີກວ່າ ກຊສ ຈະມີການແຕ່ງຕັ້ງທີມກວດກາພິເສດປະຈໍາໃນພື້ນທີ່ຕ່າງໆໃນພາກພື້ນ ຂື້ນມາ ເພື່ອເປັນການກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງທັນການ ຕໍ່ກັບໂຄງການທີ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຮຽບຮຽງ ແລະ ແປຈາກ ຈາກ ວຽງຈັນທາມສ໌: http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Govt_warns_149.php

Recent posts

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ພຶດສະພາ-ມິຖຸນາ 2020: ການຮັບປະກັນສິດຂອງແມ່ຍິງໃນການອອກໃບຕາດິນ ແລະ ການປ້ອງກັນການອອກໃບຕາດິນຊ້ຳຊ້ອນ

ການມີກໍາມະສິດທາງດ້ານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງມີລາຍໄດ້ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ພ້ອມທັງຍັງຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນດ້ວຍ.

ແຂວງຄໍາມ່ວນ ອອກຂໍ້ຕົກລົງການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ

ຈຸດປະສົງຂອງການອອກຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງການພັດທະນາສີຂຽວຂອງລັດຖະບານ

ຈົດໝາຍຂ່າວ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ ປະຈໍາເດືອນ ມັງກອນ – ມີນາ 2020

ຈົດໝາຍຂ່າວຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກອງເລຂາ, ເຄືອຂ່າຍ, ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການລິເລີ່ມ

ສານປະເທດຈີນສັ່ງໃຫ້ໂຈະການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເນື່ອງຈາກກັງວົນຈະທໍາລາຍແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງນົກຍຸງສີຂຽວຝູງສຸດທ້າຍຂອງຈີນ

ຫຼັງຈາກມີການດໍາເນີນການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ໃຊ້ເວລາເຖິງ 3 ປີ ສານຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ ຢຸດຕິການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເທິງແມ່ນໍ້າ ເຈຍສານີ້ ເພື່ອປົກປ້ອງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງນົກຍຸງສີຂຽວທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ.

ຄ່າຂອງດິນ: ດິນສວນທີ່ພໍ່ແມ່ປະໄວ້ໃຫ້ມີລາຄາພຽງສິບລ້ານເທົ່ານີ້ບໍ?

ລາວແຫງວນໜ້າເບິ່ງຟ້າຢາກຖາມສິ່ງສັກສິດຢູ່ສະຫວັນເບື້ອງບົນວ່າ “ດິນສວນທີ່ພໍ່ແມ່ລາວປະໄວ້ໃຫ້ມີລາຄາພຽງສິບລ້ານເທົ່ານີ້ບໍ?”
loລາວ
en_USEnglish loລາວ