Home Blog News Update ສະພາແຫ່ງຊາດລົງມະຕິຮັບຮອງ​ເອົາຮ່າງ​ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ​ທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລ້ວ ເຊິ່ງປະກອບມີ 15 ພາກ, 29 ໝວດ ແລະ 190 ມາດຕາ

ສະພາແຫ່ງຊາດລົງມະຕິຮັບຮອງ​ເອົາຮ່າງ​ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ​ທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລ້ວ ເຊິ່ງປະກອບມີ 15 ພາກ, 29 ໝວດ ແລະ 190 ມາດຕາ

Date

Category

ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2019

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2019, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາເພື່ອຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ ສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງເປັນຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຜ່ານການທາບທາມໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ມາແລ້ວ.

ບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ມີການໂອ້ລົມເຈາະຈີ້ນຫຼາຍແມ່ນ:

• ມາດຕາ 30 ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ

• ມາດຕາ 37 ວ່າດ້ວຍການກໍານົດເນື້ອທີ່ການນໍາໃຊ້ດິນເພື່ອຜະລິດກະສິກໍາ

• ມາດຕາ 77 ວ່າດ້ວຍການກໍານົດຂອບເຂດສິດນໍາໃຊ້ດິນປຸກສ້າງ (ເພື່ອເປັນການຮັບ ຮອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພົນລະເມືອງ)

• ມາດຕາ 83 ວ່າດ້ວຍການຈັດສັນທີ່ດິນຂອງລັດ (ເພື່ອເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສໃຫ້ພະນັກງານ)

• ມາດຕາ 101 ວ່າດ້ວຍຂັ້ນຕອນການຂຶ້ນທະບຽນໃບຕາດິນ

• ມາດຕາ 109 ວ່າດ້ວຍການປະເມີນທີ່ດິນ

• ມາດຕາ 123 ວ່າດ້ວຍການຊື້-ຂາຍສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງລັດ

ນອກນັ້ນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ໄດ້ໄດ້ມີການເຈາະຈີ້ມ ກ່ຽວກັບປະເດັນ ການເສຍສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ອີກດ້ວຍ.

ຮ່າງກົດຫມາຍສະບັບປັບປຸງນີ້ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ 15 ພາກ 29 ໝວດ 190 ມາດຕາ. ຖ້າທຽບໃສ່ສະບັບທີ່ໄດ້ທາບທາມມາໃນຄັ້ງກ່ອນ (ທີ່ຜ່ານການທາບທາມໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ມາແລ້ວ, ປະກອບມີ 15 ພາກ 29 ໝວດ 160 ມາດຕາ) ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 36 ມາດຕາ, ປັບປຸງເນື້ອໃນຄືນໃໝ່ 47 ມາດຕາ ແລະ ຕັດອອກ 5 ມາດຕາ.

ແຫຼ່ງຂ່າວອ້າງອີງ Lao National Radio: http://bit.ly/2IBZfe3

Recent posts

ນັກລົງທຶນຈີນຈະລົງທຶນ 3 ໂຄງການໃຫຍ່ໃນ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໃນ ດ້ານບໍ່ແຮ່; ກະສິກໍາ; ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ

ນັກລົງທຶນຈີນຈະລົງທຶນ 3 ໂຄງການໃຫຍ່ໃນ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຂະແໜງການ: ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ດ້ານບໍ່ແຮ່; ໂຄງການດ້ານທຸລະກິດກະສິກໍາ; ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ພັດທະນາໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ສະໜາມກ໊ອຟ

Lao National Assembly voices concerns over loss of state lands

National Assembly members supported the amendment of the land law but expressed concerns about the continuing loss of state lands and conversion of agricultural land into other classifications.

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາ ເດືອນກໍລະກົດ – ສິງຫາ 2019: ການເຮັດສັນຍາທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ສັນຍາ ແມ່ນການຕົກລົງລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາ ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດສິດ ແລະ ພັນທະທາງແພ່ງ ເກີດຂຶ້ນ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງຂອງຄູ່ສັນຍາ ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ເປັນແນກທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫາກ ມີຄວາມຂັດແຍ້ງເກີດຂື້ນ.

ລັດຖະບານລາວເຕືອນ ຈະຖອນຄືນໂຄງການສໍາປະທານທີ່ດິນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການດໍາເນີນການພັດທະນາ

ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຈະຖອນຄືນໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນ ຫາກໂຄງການສໍາປະທານທີ່ດິນ ບໍ່ມີການພັດທະນາ ຫຼື ດໍາເນີນການໃດໆ.

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ 6

ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີ້ ແມ່ນ ສະບັບທີ 6 ຂອງ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG) ປະຈໍາໄຕມາດ ເດືອນ ມັງກອນ - ມີນາ 2019.
loລາວ
en_USEnglish loລາວ