Home Blog Stories ການພັດທະນາໃນຈິນຕະນາການຂອງ ປະຊາຊົນ

ການພັດທະນາໃນຈິນຕະນາການຂອງ ປະຊາຊົນ

Date

Category

ການບວດປ່າ ຫຼື ບວດຕົ້ນໄມ້ ແມ່ນ ມີການປະຕິບັດກັນມາຊ້ານານ ເພື່ອເປັນຍັບຢັ້ງການລັກລອບການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ. ຫາກຕົ້ນໄມ້ໃດທີ່ໄດ້ຮັບການບວດແລ້ວ ຊາວບ້ານກໍ່ຈະບໍ່ຕັດຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວເດັດຂາດ ເພື່ອເຊື່ອວ່າ ການບວດຕົ້ນໄມ້ ກໍ່ຄື ກັນກັບ ຄົນທີ່ບວດ, ສະນັ້ນຊາວບ້ານຈະນັບຖື ແລະ ບູຊາຕົ້ນໄມ້ທີ່ບວດແລ້ວ ເພາະ ເຊື່ອວ່າ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຜ່ານການບວດ ຈະຄຸ້ມຄອງຮັກສາຕົ້ນໄມ້ຕ່າໆໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງນັ້ນໆ ເຊິ່ງມີຜົນເຮັດໃຫ້ນໍ້າບໍ່ບົກແຫ້ງ, ຝົນຕົກຕາມລະດູການ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນການຍັບຢັ້ງການທໍາລາຍທໍາມະຊາດ ແລະ ຊ່ວຍໃນການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງຮັກສາປ່າໄມ້ ທີ່ເປັນຕົ້ນນໍ້າໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນເປັນການສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນການດູແລຮັກສາສະພາບທໍາມະຊາດ.

ການບວດປ່າມີການປະຕິຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນປະເທດໄທ, ກໍາປູເຈຍ, ບາງພື້ນທີ່ໃນປະເທດລາວ, ມຽນມາ ແລະ ປະເທດສີລັງກາ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອ້າງອີງຈາກ: https://bit.ly/2FKd6zo

Recent posts

ນັກລົງທຶນຈີນຈະລົງທຶນ 3 ໂຄງການໃຫຍ່ໃນ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໃນ ດ້ານບໍ່ແຮ່; ກະສິກໍາ; ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ

ນັກລົງທຶນຈີນຈະລົງທຶນ 3 ໂຄງການໃຫຍ່ໃນ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຂະແໜງການ: ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ດ້ານບໍ່ແຮ່; ໂຄງການດ້ານທຸລະກິດກະສິກໍາ; ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ພັດທະນາໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ສະໜາມກ໊ອຟ

Lao National Assembly voices concerns over loss of state lands

National Assembly members supported the amendment of the land law but expressed concerns about the continuing loss of state lands and conversion of agricultural land into other classifications.

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາ ເດືອນກໍລະກົດ – ສິງຫາ 2019: ການເຮັດສັນຍາທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ສັນຍາ ແມ່ນການຕົກລົງລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາ ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດສິດ ແລະ ພັນທະທາງແພ່ງ ເກີດຂຶ້ນ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງຂອງຄູ່ສັນຍາ ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ເປັນແນກທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫາກ ມີຄວາມຂັດແຍ້ງເກີດຂື້ນ.

ລັດຖະບານລາວເຕືອນ ຈະຖອນຄືນໂຄງການສໍາປະທານທີ່ດິນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການດໍາເນີນການພັດທະນາ

ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຈະຖອນຄືນໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນ ຫາກໂຄງການສໍາປະທານທີ່ດິນ ບໍ່ມີການພັດທະນາ ຫຼື ດໍາເນີນການໃດໆ.

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ 6

ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີ້ ແມ່ນ ສະບັບທີ 6 ຂອງ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG) ປະຈໍາໄຕມາດ ເດືອນ ມັງກອນ - ມີນາ 2019.
loລາວ
en_USEnglish loລາວ