Home Blog Stories ການບວດປ່າ: ວິຖີທາງໃນການຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ທໍາມະຊາດ

ການບວດປ່າ: ວິຖີທາງໃນການຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ທໍາມະຊາດ

Date

Category

ການບວດປ່າ ຫຼື ບວດຕົ້ນໄມ້ ແມ່ນ ມີການປະຕິບັດກັນມາຊ້ານານ ເພື່ອເປັນຍັບຢັ້ງການລັກລອບການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ. ຫາກຕົ້ນໄມ້ໃດທີ່ໄດ້ຮັບການບວດແລ້ວ ຊາວບ້ານກໍ່ຈະບໍ່ຕັດຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວເດັດຂາດ ເພື່ອເຊື່ອວ່າ ການບວດຕົ້ນໄມ້ ກໍ່ຄື ກັນກັບ ຄົນທີ່ບວດ, ສະນັ້ນຊາວບ້ານຈະນັບຖື ແລະ ບູຊາຕົ້ນໄມ້ທີ່ບວດແລ້ວ ເພາະ ເຊື່ອວ່າ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຜ່ານການບວດ ຈະຄຸ້ມຄອງຮັກສາຕົ້ນໄມ້ຕ່າໆໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງນັ້ນໆ ເຊິ່ງມີຜົນເຮັດໃຫ້ນໍ້າບໍ່ບົກແຫ້ງ, ຝົນຕົກຕາມລະດູການ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນການຍັບຢັ້ງການທໍາລາຍທໍາມະຊາດ ແລະ ຊ່ວຍໃນການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງຮັກສາປ່າໄມ້ ທີ່ເປັນຕົ້ນນໍ້າໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນເປັນການສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນການດູແລຮັກສາສະພາບທໍາມະຊາດ.

ການບວດປ່າມີການປະຕິຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນປະເທດໄທ, ກໍາປູເຈຍ, ບາງພື້ນທີ່ໃນປະເທດລາວ, ມຽນມາ ແລະ ປະເທດສີລັງກາ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອ້າງອີງຈາກ: https://bit.ly/2FKd6zo

Recent posts

ເມືອງໂຂງ ແຈ້ງຍົກເລີກ ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງ ທ່ຽວນໍ້າຕົກຄອນພະເພັງ ຂອງບໍລິສັດລາວເພື່ອເປີດທາງໃຫ້ພັດທະນາໂຄງການ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມະຫານະທີສີທັນດອນ

ໂຄງການ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດມະຫານະທີສີທັນດອນ ແມ່ນມີການ ເນື້ອທີ່ສໍາປະທານເຖິງ 9,846 ເຮັກຕາ ໂດຍມີໄລຍະການສໍາປະທານເຖິງ 99 ປີ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າການລົງທຶນພັດທະ ນາເຂດ ເຖິງ 9 ຕື້ໂລດາສະຫະລັດ ແລະ ຈະມີ 6 ໄລຍະຂອງການພັດທະນາເຂດແຕ່ປີ 2018 -​ 2050.

19 ເລື່ອງເດັ່ນແຫ່ງປີ 2019 ວ່າດ້ວຍປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນລາວ

ໃນ19 ເລື່ອງເດັ່ນນີ້ ອາດເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາລືມແລ້ວ ຫຼື ຍັງຈົດຈໍາ ຫຼື ເປັນເລື່ອງທີ່ສ້າງຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເຝົ້າຄອງຄອຍເບິ່ງຜົນທີ່ອາດເຫັດຂື້ນໃນປີນີ້ ຫຼື ໃນອະຍາຄົດທີ່ເຮົາເບິ່ງບໍ່ທັນເຫັນເທື່ອກໍ່ວ່າໄດ້.

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ມັງກອນ – ກຸມພາ 2020: ໜ່ວຍງານທີ່ໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ການເຂົ້າເຖິງຜູ້ປົກປ້ອງທາງກົດໝາຍ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ

ເພື່ອເປັນການນໍາສະເໜີວ່າ ເມື່ອເກີດບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ້ງທາງດ້ານທີ່ດິນ (ແລະ ອື່ນໆ) ແລ້ວໃນຂັ້ນບ້ານ ແມ່ນສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຄືແນວໃດແດ່ ແລະ ຫາກຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງຜູ້ປົກປ້ອງທາງກົດໝາຍເດຄວນຈະເຮັດແນວໃດ.

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ພະຈິກ – ທັນວາ 2019: ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊ່ອງທາງເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານກົດໝາຍ

ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ໄດ້ແນະນໍາ ເຖິງຂະບວນການ ແລະ ໜ່ວຍງານການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງກ່ຽວ ກັບທີ່ດິນໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າຫາຂໍ້ມູນພິສູດ ເອກະສານ ພ້ອມທັງເຈລະນາຕໍ່ລອງໃນລັກສະນະທາງແພ່ງ ກໍລະນີຫາກມີຄວາມເສຍຫາຍ ເກີດຂື້ນກັບຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ.
loລາວ
en_USEnglish loລາວ