Home Compensation and Resettlement ເມືອງໂຂງ ແຈ້ງຍົກເລີກ ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງ ທ່ຽວນໍ້າຕົກຄອນພະເພັງ ຂອງບໍລິສັດລາວເພື່ອເປີດທາງໃຫ້ພັດທະນາໂຄງການ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມະຫານະທີສີທັນດອນ

ເມືອງໂຂງ ແຈ້ງຍົກເລີກ ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງ ທ່ຽວນໍ້າຕົກຄອນພະເພັງ ຂອງບໍລິສັດລາວເພື່ອເປີດທາງໃຫ້ພັດທະນາໂຄງການ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມະຫານະທີສີທັນດອນ

Date

Category

ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ, Vientiane Times/ANN, The Phnom Penh Post/ANN

ຈາກປະເດັນທີ່ເປັນກ່ຽວກັບການ ແຈ້ງຍົກເລີກໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອຸທິຍານນໍ້າຕົກຄອນພະເພັງ ຂອງບໍລິ ສັດລາວ ທີ່ໄດ້ມີການສໍາປະທານ (ໃນເນື້ອທີ່ 51 ເຮັກຕາ) ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຂອງຄົນລາວ ທີ່ໄດ້ສໍາປະທານມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ.

ເຊິ່ງຈາກລາຍງານຂ່າວ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສັບສົນເລັກໜ້ອຍກ່ຽວກັບ ເນື້ອຫາຂອງຂ່າວ ວ່າ ‘ໂຄງການທີ່ຖືກຍົກເລີກນັ້ນເປັນໂຄງການໃໝ່ ທີ່ ນອນຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາຂອງ ໂຄງການເຂດເສດຖະກິດພິເສດມະຫານະທີສີທັນດອນ ທີ່ບໍລິສັດຈີນສໍາປະທານ ຫຼື ເປັນໂຄງການອື່ນ’.

ເຊິ່ງຈາກສຶກສາເບິ່ງຫຼາຍແຫຼ່ງຂ່າວຈຶ່ງເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າ ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອຸທິຍານນໍ້າຕົກຄອນພະເພັງທີ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຍົກລີກນັ້ນ  ແມ່ນເປັນຂອງບໍລິສັດລາວ ເຊິ່ງການຍົກເລີກນີ້ແມ່ນ  ເພື່ອເປີດເສັ້ນທາງໃຫ້ພັດທະນາໂຄງການ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດມະຫານະທີສີທັນດອນ ນັ້ນເອົງ.

ຮູບພາບໂດຍ: ASEAN Skyline

ການແຈ້ງຍົກເລີກໂຄງການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນອີງໃສ່ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງແຂວງຈໍາປາສັກ ສະບັບເລກທີ 1604/ຈຂ.ຈສ ລົງວັນທີ 30 ທັນວາ 2019 ວ່າດ້ວຍການຍົກເລີກ ອະນຸຍາດລົງທຶນພາຍໃນ ທີ່ລະບຸວ່າ ເຈົ້າແຂວງໆຈໍາປາສັກ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີຍົກເລີກ (ລົບລ້າງ) ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນພາຍໃນ ສະບັບເລກທີ 015-11 ແລະ ສະບັບເລກທີ 016-11, ລົງວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2011 ທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ທ່ານນາງ ສົມເລັດ ໂພສາລາດ ສ້າງຕັ້ງໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວນໍ້າຕົກຕາດຄອນພະເພັງ ແລະ ນໍ້າຕົກຕາດສົມພະມິດ ເມືອງໂຂງ (ນັບແຕ່ປີ 2011 ມາ); ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1119/ຈຂຈ ລົງວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2011 ວ່າດ້ວຍການສໍາປະທານເນື້ອທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າຕົກຕາດຄອນພະເພັງ ຈໍານວນ 51 ເຮັກຕາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 557/ຈຂ.ຈສ ລົງວັນທີ 26 ເມສາ 2012 ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ ກຸ່ມບໍລິສັດຍິ່ງໂຊກໄຊ ຮັບເໝົາການຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກຄ່າທໍານຽມເຂົ້າຊົມແຫຼ່ງທ່ອງ ທ່ຽວນໍ້າຕົກຕາດຄອນພະເພັງ.

ພາບໂດຍ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

ລັດຖະບານລາວ ກັບ ບໍລິສັດ ລາວ ມະຫານາທີ່ສີທັນດອນ ຂອງ ຮົງກົງ (Laos Maha Nathi Sithandone (Hong Kong) Investment Co, Limited) & ບໍລິສັດ LTV Road and Bridge Construction Sole Co Ltd  ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາ ເພື່ອພັດທະນາໂຄງການ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດມະຫານະທີສີທັນດອນ ທີ່ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ  ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2018.

ຮູບພາບໂດຍ: ANN

ໂຄງການ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດມະຫານະທີສີທັນດອນ ແມ່ນມີເນື້ອທີ່ສໍາປະທານເຖິງ 9,846 ເຮັກຕາ ໂດຍມີໄລຍະການສໍາປະທານເຖິງ 99 ປີ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າການລົງທຶນພັດທະນາເຂດ ແມ່ນ 9 ຕື້ໂລດາສະຫະລັດ ໂດຍຈະມີແບ່ງອອກເປັນ 6 ໄລຍະຂອງການພັດທະນາເຂດແຕ່ປີ 2018 -​ 2050.

ຕາມການລາຍງານແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະຊາຊົນ ຫຼາຍກວ່າ 150 ຄອບຄົວ ໃນເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ພັດທະນາ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດມະຫານະທີສີທັນດອນ ນີ້.

ຮູບພາບໂດຍ: THE COMMON WANDERER

——————————————————
ຂໍ້ມູນອ້າງອີງຈາກ:
– ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ: http://bit.ly/36T3L1r
– Vientiane Times/ANN: http://bit.ly/2sp8MzZ
– Vientiane Times/Phnom Penh Post: http://bit.ly/2NpaQ1X

Recent posts

ສານປະເທດຈີນສັ່ງໃຫ້ໂຈະການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເນື່ອງຈາກກັງວົນຈະທໍາລາຍແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງນົກຍຸງສີຂຽວຝູງສຸດທ້າຍຂອງຈີນ

ຫຼັງຈາກມີການດໍາເນີນການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ໃຊ້ເວລາເຖິງ 3 ປີ ສານຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ ຢຸດຕິການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເທິງແມ່ນໍ້າ ເຈຍສານີ້ ເພື່ອປົກປ້ອງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງນົກຍຸງສີຂຽວທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ.

ຄ່າຂອງດິນ: ດິນສວນທີ່ພໍ່ແມ່ປະໄວ້ໃຫ້ມີລາຄາພຽງສິບລ້ານເທົ່ານີ້ບໍ?

ລາວແຫງວນໜ້າເບິ່ງຟ້າຢາກຖາມສິ່ງສັກສິດຢູ່ສະຫວັນເບື້ອງບົນວ່າ “ດິນສວນທີ່ພໍ່ແມ່ລາວປະໄວ້ໃຫ້ມີລາຄາພຽງສິບລ້ານເທົ່ານີ້ບໍ?”

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ມີນາ – ເມສາ 2020: ພາລະບົດບາດຂອງໜ່ວຍງານປ່າໄມ້ບ້ານໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ

ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ແມ່ນນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ “ພາລະບົດບາດຂອງໜ່ວຍງານປ່າໄມ້ບ້ານໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ” ໂດຍລະບຸກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ປ່າສະຫວງນ, ພັນທະຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ປ່າສະຫງວນ ແລະ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານປ່າໄມ້ບ້ານ.

People Story: ການຮຽນຮູ້ຂອງໄວໜຸ່ມກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຜ່ານ’ແຜນວາດສາຍນໍ້າ (The River of)’

ແຜນວາດສາຍນໍ້າ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ The River of ໃນພາສາອັງກິດ ແມ່ນວິທີການໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ເກີດມີການສົນທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ ດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ໂຄງການໄລຟ໌: ການຮຽນຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ ແລະ ທໍາມະຊາດ

ວິດີໂອນີ້ແມ່ນສ້າງຂື້ນ ເພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການຕ່າງໆທີ່ທາງທີມງານໄລຟ໌ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ ທີ່ຜ່ານມາ.
loລາວ
en_USEnglish loລາວ